Chi tiết ứng viên

NguyenNghiaLam

Giám đốc

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 23/04/2024

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: NguyenNghiaLam

- Ngày sinh: 22/10/1980

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Số 2 đường Trần Phú

Trình độ học vấn

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Giám đốc

- Ngày có thể bắt đầu làm việc: 02/05/2024

- Mức lương mong muốn: 25-30 triệu

Quảng cáo
Alternate Text