Sàn giao dịch việc làm Nghệ An Online tháng 11/2021

Bắt đầu: 18/11/2021
Kết thúc: 25/11/2021
Số 201, Đ.Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An
 
Hotline: 02383550050
 
Email: sanvieclamnghean@gmail.com
Doanh nghiệp
Việc tìm người
Người tìm việc tham gia
Thông tin kết quả