THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ : VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Tin đăng ngày :20/07/2021 - Xem: 245Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính Phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ Người lao động và Người sử dụng lao động gặp khó khăn do Đại dịch Covid - 19, UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện một số chính sách hỗ trợ Người lao động và Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19.

- Văn bản chi tiết - UBND tỉnh Nghệ An

KH 386 UBND triển khai thực hiện NQ 68.pdf

- Văn bản chi tiết  - BHXH tỉnh Nghệ An

BHXH_19_20210719021527563560.pdf