Trang chủ Tin tức Việc làm ngoài nước - Đào tạo

Việc làm ngoài nước - Đào tạo

KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CT EPS (E9) NGÀY 23/7/2024

KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CT EPS (E9) NGÀY 23/7/2024

Thông báo tuyển chọn bổ sung ứng viên đào tạo ngắn hạn theo chương trình đưa điều dưỡng, hộ lý/nhân viên chăm sóc việt nam sang làm việc tại Nhật Bản năm 2024

Thông báo tuyển chọn bổ sung ứng viên đào tạo ngắn hạn theo chương trình đưa điều dưỡng, hộ lý/nhân viên chăm sóc việt nam sang làm việc tại Nhật Bản năm 2024

KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CT EPS (E9) NGÀY 16/7/2024

KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CT EPS (E9) NGÀY 16/7/2024

KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CT EPS (E9) NGÀY 14/7/2024

KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CT EPS (E9) NGÀY 14/7/2024

KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CT EPS (E9) NGÀY 09/7/2024

KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CT EPS (E9)NGÀY 09/7/2024

KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CT EPS (E9)NGÀY 02/7/2024

KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CT EPS (E9)NGÀY 02/7/2024

KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CT EPS (E9)NGÀY 25/6/2024

KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CT EPS (E9)NGÀY 25/6/2024

KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CT EPS (E9)NGÀY 23/6/2024

KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CT EPS (E9)NGÀY 23/6/2024

KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CT EPS (E9)NGÀY 16/6/2024

KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CT EPS (E9)NGÀY 16/6/2024