Trang chủ Tin tức Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp

Kết quả thực hiện chính Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 9 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện chính Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 9 tháng đầu năm 2023

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An, Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm công.

Kết quả thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2023

Tổng hợp kết quả thực hiện chế độ BHTN 2022

Tổng hợp kết quả thực hiện chế độ BHTN 2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua bưu điện với người lao động tại Tp Vinh

Để tạo điều kiện cho người lao động đang hưởng BHTN có địa chỉ Tp Vinh, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ giải quyết BHTN qua đường bưu điện

Thông báo về việc giải quyết chế độ BHTN trên địa bàn Tỉnh Nghệ An ngày từ 17/08/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo về việc giải quyết chế độ BHTN trên địa bàn Tỉnh Nghệ An

Thực hiện giải quyết chế độ BHTN cho người lao động có địa chỉ cư trú tại Huyện Quỳnh Lưu và Xã Quỳnh Liên của Thị xã Hoàng Mai

Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid19 và tạo điều kiện cho người lao động đang hưởng BHTN có địa chỉ cư trú tại Huyện Quỳnh Lưu và Xã Quỳnh Liên của Thị xã Hoàng Mai đang thực hiện giãn cách xã hội theo CT 16 của Thủ tướng Chính phủ

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN HỒ SƠ THỦ TỤC “HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP DO ĐẠI DỊCH COVID-19”

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN HỒ SƠ THỦ TỤC “HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP DO ĐẠI DỊCH COVID-19”

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TỪ NGÀY 12/07/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Thông báo người lao động gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, và thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng thực hiện dưới hình thức gián tiếp

người lao động gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, và thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng thực hiện dưới hình thức gián tiếp

Quyết định số 2269/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp"

Quyết định số 2269/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp"

Thông báo về việc thực hiện giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp, phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Thông báo về việc thực hiện giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp, phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Quy định tội gian lận trốn đóng Bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ luật hình sự

Quốc hội đã ban hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 và Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, trong đó quy định tội gian lận bảo hiểm thất nghiệp tại Điều 214 và tội trốn đóng bảo hiểm thất nghiệp tại Điều 216 cụ thể như sau:

Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm

Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm. Thực hiện lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước tham gia chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Alternate Text