Bảng điện tử
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến
Xuất khẩu lao động-Du học - 02383848036 - 0915 936 776
ĐÀO TẠO NGHỀ, TIẾNG… - 02383550068
BAO HIEM THAT NGHIEP - 02383550056
TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM - 02383550050
Hôm nay: 1,707
Tất cả: 2,636,907
Like Facebook
BH THẤT NGHIỆP - MẪU BIỂU ĐĂNG KÝ
Biểu mẫu đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB &XH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP

 

Kính gửi:    - Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Nghệ An

                                  

Tên tôi là:..................................................... Sinh ngày .......... tháng .......... năm ………

Giới tính:..............................................................................................................................

Số CMND:..................................................................... Ngày cấp: . . . . . ./. . . . . ./. . . . .

Nơi cấp:................................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc:................................................. Di động:........................................

Số tài khoản cá nhân (Ngân Hàng Đông Á):................................... Mã số thuế:..............

Địa chỉ Email (nếu có):.......................................................................................................

Hiện cư trú tại:.....................................................................................................................

Hiện thường trú tại:..............................................................................................................

Số sổ Bảo hiểm xã hội (nếu xác định được số sổ):...........................................................

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:.................................................................................

Trình độ đào tạo:......................... Ngành nghề đào tạo:.......................................................

Công việc đã làm trước khi chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:.................

..................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:................ ...

...................................................................................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................................

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với doanh nghiệp,
tổ chức nêu trên từ ngày…… tháng…… năm 20……

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: . . . . . . . . .tháng.

Tôi đăng ký thất nghiệp để được thực hiện các chế độ theo quy định./.

 

 

Nghệ An, ngày ...... tháng ...... năm 20.......

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

download Download văn bản tại đây

Thành viên
Đăng ký thành viên
Tỷ giá ngoại tệ
Video
Thông báo tổ chức Hội chợ việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2019 tại huyện Con Cuông (ngày 10/10/2019)
Kết quả tổ chức Ngày hội chợ việc làm - Xuất khẩu lao động huyện Quỳnh Lưu Năm 2019
Hội chợ việc làm và xuất khẩu lao động huyện Quỳnh Lưu năm 2019
Hội chợ việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2019 tại huyện Quỳnh Lưu (ngày 12/04/2019)
Thông báo tổ chức hội chợ việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2019 tại huyện Nghĩa Đàn (ngày 02/03/2019)
Thư mời tham gia tuyển sinh, tuyển dụng ngày Hội chợ việc làm - Xuất khẩu lao động huyện Quỳ Hợp (ngày 28/09/2018)
Giải quyết chế độ, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp gắn với hỗ trợ học nghề - Tư vấn, giới thiệu việc làm và cho người lao động
Ngày 02/4/2016; Tiếp tục thi và cấp học bổng (từ 50-100%) bao gồm 33 chuyên ngành tại Đại học KyungDong (Hàn Quốc).
Giải quyết chế độ, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp gắn với tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người lao động
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Luật Việc làm
Liên kết quảng cáo
Dự báo thời tiết
Home | Giới thiệu | Tin tức | Việc tìm người | Người tìm việc | Việc làm ngoài nước | Du Học | Sàn giao dịch | BH thất nghiệp | Tư vấn
 
Sở lao động thương binh và xã hội
Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An
Địa chỉ: Số 201 Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.550 050 - Fax: 0383.833.104
Email: vieclam@vieclamnghean.vn - Website: http://www.vieclamnghean.vn