Bảng điện tử
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến
Xuất khẩu lao động-Du học - 02383848036 - 0915 936 776
ĐÀO TẠO NGHỀ, TIẾNG… - 02383550068
BAO HIEM THAT NGHIEP - 02383550056
TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM - 02383550050
Like Facebook
Văn bản pháp quy
Văn bản việc làm
Đào tạo nghề
Bảo hiểm thất nghiệp
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Bộ luật - Luật
VĂN BẢN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (12 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu văn bản
28/2015/TT-BLÐTBXH
31/07/2015
Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
NÐ28-CP
12/03/2015
Quy d?nh chi ti?t thi hành m?t s? di?u c?a Lu?t Vi?c làm v? b?o hi?m th?t nghi?p
NÐ-CP
12/3/2015
Nga`y 12/3/2015, Chi´nh Phu? da~ ban ha`nh Nghi? di?nh sô´ 28/2015/NÐ-CP quy d?nh chi ti?t thi hành m?t s? di?u c?a Lu?t Vi?c làm v? b?o hi?m th?t nghi?p.
Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
03/10/2013
Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
Số 100/2012/NÐ-CP
15/01/2013
S?a d?i b? sung m?t s? di?u c?a Ngh? d?nh 127/2008/NÐ-CP ngày 12/12/2008 c?a Chính ph? quy d?nh chi ti?t và hu?ng d?n thi hành m?t s? di?u c?a Lu?t B?o hi?m xã h?i v? B?o hi?m th?t nghi?p
Thông tư số 39/2009/TT-BLÐTBXH
2009
THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm
Công văn số 116/BHXH-CSXH
15/01/2010
Công văn số 116/BHXH-CSXH - 15/01/2010 Để thống nhất thực hiện nội dung về chi bảo hiểm thất nghiệp quy định tại công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn về thực hiện thu – chi bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điểm tại mục IV Phần II (Quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp) công văn số 1615/BHXH-CSXH như sau:
30-QÐ-TTg
23/02/2009
Về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế
Biểu mẫu đăng ký BHTN
10/10/2008
Biểu mẫu đăng ký bảo hiểm thất nghiệp
32/2010/TT-BLĐTBXH
25/10/2010
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
34/2009/TT-BLĐTBXH
16/10/2009
Sửa đổi, bổ sung thông tu số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
127/2008/NĐ-CP
12/12/2008
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
Thành viên
Đăng ký thành viên
Tỷ giá ngoại tệ
Video
Hiệu quả từ mô hình " Một điểm đến" trong dịch vụ công tại Nghệ An
Thông báo tổ chức Hội chợ việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2019 tại huyện Con Cuông (ngày 10/10/2019)
Kết quả tổ chức Ngày hội chợ việc làm - Xuất khẩu lao động huyện Quỳnh Lưu Năm 2019
Hội chợ việc làm và xuất khẩu lao động huyện Quỳnh Lưu năm 2019
Hội chợ việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2019 tại huyện Quỳnh Lưu (ngày 12/04/2019)
Thông báo tổ chức hội chợ việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2019 tại huyện Nghĩa Đàn (ngày 02/03/2019)
Thư mời tham gia tuyển sinh, tuyển dụng ngày Hội chợ việc làm - Xuất khẩu lao động huyện Quỳ Hợp (ngày 28/09/2018)
Giải quyết chế độ, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp gắn với hỗ trợ học nghề - Tư vấn, giới thiệu việc làm và cho người lao động
Ngày 02/4/2016; Tiếp tục thi và cấp học bổng (từ 50-100%) bao gồm 33 chuyên ngành tại Đại học KyungDong (Hàn Quốc).
Giải quyết chế độ, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp gắn với tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người lao động
Liên kết quảng cáo
Dự báo thời tiết
Home | Giới thiệu | Tin tức | Việc tìm người | Người tìm việc | Việc làm ngoài nước | Du Học | Sàn giao dịch | BH thất nghiệp | Tư vấn
 
Sở lao động thương binh và xã hội
Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An
Địa chỉ: Số 201 Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.550 050 - Fax: 0383.833.104
Email: vieclam@vieclamnghean.vn - Website: http://www.vieclamnghean.vn