Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

Công ty TNHH Radiant Opto -Electronics Việt Nam Nghệ An

Địa chỉ:

Xã Hưng Đạo - Hưng Nguyên

Website:

Hotline:

0901635055

Công ty TNHH Radiant Opto Electronics Việt Nam Nghệ An là doanh nghiệp đầu tư nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, có vốn 100% từ Đài Loan, Trung Quốc (Công ty sở hữu: Radiant Opto – Electronics Corporation; Chứng nhận thành lập số 22101208, cấp ngày 24/07/1995, cơ quan cấp: Ban quản lý khu công nghiệp  - Chi nhánh Cao Hùng, Bộ Kinh tế Đài Loan, Trung Quốc) với tổng vốn đầu tư 120 triệu USD, công suất thiết kế toàn bộ dự án là 45 triệu sản phẩm/năm

Alternate Text