← Chi tiết công việc

b9@gmail.comTuyển dụng Fresher BA

Ngày tạo hồ sơ : 19/06/2020 Ngày nhận hồ sơ : Ngày dự tuyển :

Hạn nộp hồ sơ:

Mô tả công việc

Nghiên cứu yêu cầu từ khách hàng

Phân tích thiết kế hệ thống

Phối hợp cùng team để xây dựng sản phẩm

Yêu cầu công việc

Giới tính : Nữ

Yêu cầu trình độ văn hóa : 9/12

Yêu cầu trình độ chuyên môn : Cao đẳng nghề/ Cao đẳng chuyên nghiệp

Yêu cầu ngoại ngữ : Tiếng Anh C

Yêu cầu tin học : Tin học B

Chế độ đãi ngộ

upto 15M

Thông tin khác

Thông tin liên hệ

Người liên hệ 1 :

Người liên hệ 2 :

  • Loại hình doanh nghiệp:
  • Vị trí tuyển dụng: Nhân viên
  • Số lượng tuyển: 3
  • Thời gian làm việc: Toàn thời gian
  • Lương khởi điểm: 10-15 triệu

Danh sách tuyển dụng