Tin tức nổi bật

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 19/02/2024

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 19/02/2024

Nhiều cơ hội việc làm đầu xuân năm 2024 cho người lao động

Nhiều cơ hội việc làm đầu xuân năm 2024 cho người lao động

Thông báo: Phiên giao dịch việc làm” định kỳ tổ chức vào ngày thứ 2 hằng tuần Năm 2024

Phiên giao dịch việc làm” định kỳ tổ chức vào ngày thứ 2 hằng tuần Năm 2024

Văn bản hướng dẫn quy trình đăng tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại Trang thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An

Thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính Phủ;

Tài chính doanh nghiệp là gì? Những công việc chính của tài chính doanh nghiệp!

Tài chính doanh nghiệp là gì? Những công việc chính của tài chính doanh nghiệp!

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 30/01/2024

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 30/01/2024

Công ty CP đầu tư giáo dục Sencolink tuyển dụng

Công ty CP đầu tư giáo dục Sencolink tuyển dụng

Chúc mừng và thông báo danh sách 301 học Viên Nghệ An có lịch học định hướng khóa K02-VH/2024

Chúc mừng và thông báo danh sách 309 học Viên Nghệ An có lịch học định hướng khóa K02-VH/2024

Kết quả thực hiện chính Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 9 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện chính Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 9 tháng đầu năm 2023

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 24/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 29/01/2024

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 29/01/2024