Tin tức nổi bật

Danh sách lao động xuất cảnh ngày 19&20/03/2023 đi làm việc tại Hàn Quốc theo CT EPS (E9)

Danh sách lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc theo CT EPS (E9)

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2023 TẠI NGHỆ AN

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2023 TẠI NGHỆ AN

Tổng hợp kết quả thực hiện chế độ BHTN 2022

Tổng hợp kết quả thực hiện chế độ BHTN 2022

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 24/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp là gì? Những công việc chính của tài chính doanh nghiệp!

Tài chính doanh nghiệp là gì? Những công việc chính của tài chính doanh nghiệp!

Thông báo Kế hoạch tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2023

Kế hoạch tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2023

THÔNG BÁO DANH SÁCH LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC THEO CT EPS NGÀY 27/02/2023

THÔNG BÁO DANH SÁCH LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC THEO CT EPS NGÀY 27/02/2023

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC NGÀY 12/9/2022

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC NGÀY 12/9/2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua bưu điện với người lao động tại Tp Vinh

Để tạo điều kiện cho người lao động đang hưởng BHTN có địa chỉ Tp Vinh, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ giải quyết BHTN qua đường bưu điện

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY THỨ 2 HẰNG TUẦN

Để tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp, Đơn vị, Cơ sở đào tạo nghề tuyển dụng lao động, tuyển sinh và Người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm và học nghề. Phiên giao dịch việc làm Nghệ An được tổ chức như sau:

Alternate Text