Tin tức nổi bật

DANH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC THEO CT EPS (E9) NGÀY 19/09/2023

DANH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC THEO CT EPS (E9) NGÀY 17/09/2023

DANH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC THEO CT EPS (E9) NGÀY 18/09/2023

DANH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC THEO CT EPS (E9) NGÀY 18/09/2023

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An, Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm công.

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 24/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp là gì? Những công việc chính của tài chính doanh nghiệp!

Tài chính doanh nghiệp là gì? Những công việc chính của tài chính doanh nghiệp!

Tổ chức tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành đóng tàu năm 2023

Tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành đóng tàu năm 2023

DANH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC THEO CT EPS (E9) NGÀY 19/09/2023

DANH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC THEO CT EPS (E9) NGÀY 19/09/2023

TRUNG TÂM ANH NGỮ ELITE TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

Để tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp, Đơn vị, Cơ sở đào tạo nghề tuyển dụng lao động, tuyển sinh và Người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm và học nghề. Phiên giao dịch việc làm Nghệ An được tổ chức như sau:

Kết quả thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2023

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Thông báo tổ chức các Phiên giao dịch việc làm, tư vấn việc làm - học nghề đợt 2 năm 2023 tại huyện Tương Dương

Thông báo tổ chức các Phiên giao dịch việc làm, tư vấn việc làm - học nghề đợt 2 năm 2023 tại huyện Tương Dương

Alternate Text