Tin tức nổi bật

Thông tin ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa người lao động đi làm việc tại ô - xtrây-li-a trong ngành nông nghiệp

Thông tin ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa người lao động đi làm việc tại ô - xtrây-li-a ngành nông nghiệp

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀO CÁC VỊ TRÍ DỰ KIẾN SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Công ty THNH Frescol Tuna (Việt Nam) tuyển dụng

Thông báo về việc thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp theo thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023

Thông báo về việc thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp theo thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH

Văn bản hướng dẫn quy trình đăng tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại Trang thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An

Thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính Phủ;

Tài chính doanh nghiệp là gì? Những công việc chính của tài chính doanh nghiệp!

Tài chính doanh nghiệp là gì? Những công việc chính của tài chính doanh nghiệp!

KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CT EPS (E9)NGÀY 18/6/2024

KẾ HOẠCH TẬP TRUNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CT EPS (E9)NGÀY 18/6/2024

THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY THỨ 2 HẰNG TUẦN

Để tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp, Đơn vị, Cơ sở đào tạo nghề tuyển dụng lao động, tuyển sinh và Người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm và học nghề. Phiên giao dịch việc làm Nghệ An được tổ chức như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀO CÁC VỊ TRÍ DỰ KIẾN SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Công ty TNHH Tuấn Thùy tuyển dụng

Kết quả thực hiện chính Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 9 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện chính Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 9 tháng đầu năm 2023

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 24/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.