Tin tức nổi bật

Công ty TNHH Mê Đi Ca tuyển Nhân viên bán hàng trong Siêu thị Lotte mart Vinh.

Để tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp, Đơn vị, Cơ sở đào tạo nghề tuyển dụng lao động, tuyển sinh và Người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm và học nghề. Phiên giao dịch việc làm Nghệ An được tổ chức như sau:

THÔNG BÁO: DANH SÁCH LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH ĐI HÀN QUỐC CHƯƠNG TRÌNH EPS NGÀY 11/11/2021

THÔNG BÁO: DANH SÁCH LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH ĐI HÀN QUỐC CHƯƠNG TRÌNH EPS NGÀY 11/11/2021

Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua bưu điện với người lao động tại Tp Vinh

Để tạo điều kiện cho người lao động đang hưởng BHTN có địa chỉ Tp Vinh, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ giải quyết BHTN qua đường bưu điện

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 24/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp là gì? Những công việc chính của tài chính doanh nghiệp!

Tài chính doanh nghiệp là gì? Những công việc chính của tài chính doanh nghiệp!

Công ty CP giáo dục và đào tạo Thanh Hóa tuyển dụng Giáo viên

Để tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp, Đơn vị, Cơ sở đào tạo nghề tuyển dụng lao động, tuyển sinh và Người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm và học nghề. Phiên giao dịch việc làm Nghệ An được tổ chức như sau:

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC THÁNG 07/2022

Để tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp, Đơn vị, Cơ sở đào tạo nghề tuyển dụng lao động, tuyển sinh và Người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm và học nghề. Phiên giao dịch việc làm Nghệ An được tổ chức như sau:

Thông báo kế hoạch tập trung khám sức khỏe để hoàn thiện hồ sơ

Để tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp, Đơn vị, Cơ sở đào tạo nghề tuyển dụng lao động, tuyển sinh và Người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm và học nghề. Phiên giao dịch việc làm Nghệ An được tổ chức như sau:

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Thông báo về việc giải quyết chế độ BHTN trên địa bàn Tỉnh Nghệ An ngày từ 17/08/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo về việc giải quyết chế độ BHTN trên địa bàn Tỉnh Nghệ An

Công ty CP Sông Đà 5 tuyển dụng số lượng lớn nhân sự

Để tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp, Đơn vị, Cơ sở đào tạo nghề tuyển dụng lao động, tuyển sinh và Người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm và học nghề. Phiên giao dịch việc làm Nghệ An được tổ chức như sau:

Alternate Text