Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu trung tâm

- Thành lập: năm 1995.
- Địa chỉ liên hệ: Số 201, đường Phong Định Cảng, phường Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 0238.3550 050.
- Fax: 0238.3833104.
- Giám đốc Trung tâm:  Ông Trần Quốc Tuấn 

- Phó Giám đốc TT:  Ông Lê Hải Dương

- Phó Giám đốc TT: Ông Trần Hữu Thượng


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An do UBND tỉnh Nghệ An quyết định đổi tên từ Trung tâm Giới thiệu  việc làm, là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định hiện hành, hoạt động trên lĩnh vực xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.                                            
                                                                   

* Nhiệm vụ:

     1. Hoạt động tư vấn:

- Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng, nguyện vọng

- Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng, nguyện vọng.

- Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

- Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

- Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

 1. Giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động:

- Giới thiệu người lao động cần tìm việc với nguời sử dụng  lao động cần tuyển lao động;

- Cung cung lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

- Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

- Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở ngoài nước theo hợp đồng;

- Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 1. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

      4.  Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, ngoại ngữ, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

 1. Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.
 2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.
 3. Thực hiện các chương trình dự án về việc làm.
 4. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
 5. Thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ khác do cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

* Quyền hạn: 

 1. Ký kết hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
 2. Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề.
 3. Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật.
 4. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng lao động.
 5. Thu phí theo quy định của pháp luật về phí.
 6. Tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật.
 7. Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý hiện hành.

- Sàn giao dịch việc làm :

Xuất phát từ nhu cầu bức xúc về lao động, việc làm, đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh; nhằm góp phần thúc đẩy thị trường lao động tại Nghệ An phát triển theo hướng tích cực, chuyên nghiệp hơn; tháng 10 năm 2010, Sàn giao dịch việc làm Nghệ An được khai trương và đưa vào hoạt động tại 201 Phong Định Cảng, P.Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An. Phiên giao dịch việc làm đã đem lại hiệu quả thiết thực và trở thành địa chỉ tin cậy của các nhà tuyển dụng và người tìm việc; đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin về cung - cầu lao động và các thông tin liên quan đến lao động - việc làm, đào tạo nghề, quan hệ lao động; đặc biệt đã tổ chức kết nối và giải quyết chỗ làm việc trực tiếp cho người lao động. 

Hiện nay hoạt động Sàn giao dịch việc làm được tổ chức định kỳ vào thứ 2 hằng tuần dưới hình thức trực tiếp và Online để hỗ trợ kịp thời Doanh nghiệp và Người lao động.

Alternate Text