← Chi tiết công việc

Xí nghiệp xây dựng COECCOTuyển dụng và đào tạo lao động thợ nề, thợ xây

Ngày tạo hồ sơ : 26/11/2020 Ngày nhận hồ sơ : 26/11/2020 Ngày dự tuyển :

Hạn nộp hồ sơ:

Mô tả công việc

- Tuổi từ 18 - 25.

- Lao động phổ thông.

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt.

Yêu cầu công việc

Yêu cầu trình độ văn hóa :

Chế độ đãi ngộ

- Kinh phí đào tạo do Xí nghiệp xây dựng COECCO chi trả, cụ thể:

3.600.000 đồng/người * 30 người = 108.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm linh tám triệu đồng)

          - Địa điểm đào tạo: Trường trung cấp nghề Hà Tĩnh.

          - Sau khi kết thúc khóa đào tạo thợ chính sẽ có mức thu nhập trung bình (bao gồm: lương, ăn ca, lương chế độ, BHXH, BHYT, BHTN …):

          + Tại Việt Nam: 360.000 đồng/ngày.

          + Tại Lào: 440.000 đồng/ngày.

Thông tin khác

Thông tin liên hệ

Người liên hệ 1 :

Người liên hệ 2 :

  • Loại hình doanh nghiệp:
  • Vị trí tuyển dụng: Mới tốt nghiệp/Thực tập
  • Số lượng tuyển: 0
  • Thời gian làm việc:
  • Lương khởi điểm: 7-10 triệu

Danh sách tuyển dụng