Trang chủ Việc tìm người Chi tiết việc tìm người

Chi tiết công việc

Công ty TNHH Plastic Metal Tai Hing ( Việt Nam) cần tuyển dụng các vị trí sau:
Công ty : Tai Hing ( Viet Nam) Plastic Metal Limited
Ngày tạo/nhận hồ sơ : 04/05/2023
Hạn nộp hồ sơ :
Mô tả công việc

-