Bảng điện tử
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến
Xuất khẩu lao động-Du học - 02383848036 - 0915 936 776
ĐÀO TẠO NGHỀ, TIẾNG… - 02383550068
BAO HIEM THAT NGHIEP - 02383550056
TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM - 02383550050
Hôm nay: 78
Tất cả: 2,175,002
Like Facebook
Văn bản pháp quy
Văn bản việc làm
Đào tạo nghề
Bảo hiểm thất nghiệp
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Bộ luật - Luật
VĂN BẢN BỘ LUẬT - LUẬT (3 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu văn bản
27/2014/NÐ-CP
07/04/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình
Luật số 10/2012/QH13
01/05/2013
B? lu?t lao d?ng là b?o v? quy?n làm vi?c, l?i ích và các quy?n khác c?a ngu?i lao d?ng, d?ng th?i b?o v? quy?n và l?i ích h?p pháp c?a ngu?i s? d?ng lao d?ng, t?o di?u ki?n cho m?i quan h? lao d?ng du?c hài hòa và ?n d?nh, góp ph?n phát huy trí sáng t?o và tài nang c?a ngu?i lao d?ng trí óc và lao d?ng chân tay, c?a ngu?i qu?n lý lao d?ng, nh?m d?t nang su?t, ch?t lu?ng và ti?n b? xã h?i trong lao d?ng, s?n xu?t, d?ch v?, hi?u qu? trong s? d?ng và qu?n lý lao d?ng, góp ph?n công nghi?p hóa, hi?n d?i hóa d?t nu?c vì m?c tiêu dân giàu, nu?c m?nh, xã h?i công b?ng, dân ch?, van minh .
308 KH/TWĐTN
01/03/2012
Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Thành viên
Đăng ký thành viên
Tỷ giá ngoại tệ
Video
Thư mời tham gia tuyển sinh, tuyển dụng ngày Hội chợ việc làm - Xuất khẩu lao động huyện Quỳ Hợp (ngày 28/09/2018)
Giải quyết chế độ, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp gắn với hỗ trợ học nghề - Tư vấn, giới thiệu việc làm và cho người lao động
Ngày 02/4/2016; Tiếp tục thi và cấp học bổng (từ 50-100%) bao gồm 33 chuyên ngành tại Đại học KyungDong (Hàn Quốc).
Giải quyết chế độ, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp gắn với tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người lao động
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Luật Việc làm
Hội thi tư vấn GTVL giỏi.
Hội thi hiểu biết pháp luật bảo hiểm thất nghiệp và tư vấn GTVL giỏi.
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Đất nước Hàn Quốc
Liên kết quảng cáo
Dự báo thời tiết
Home | Giới thiệu | Tin tức | Việc tìm người | Người tìm việc | Việc làm ngoài nước | Du Học | Sàn giao dịch | BH thất nghiệp | Tư vấn
 
Sở lao động thương binh và xã hội
Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An
Địa chỉ: Số 201 Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.550 050 - Fax: 0383.833.104
Email: sanvieclamnghean@gmail.com - Website: http://www.vieclamnghean.vn