Chi tiết tin tức

CẢNH BÁO CÁC THÔNG TIN KHÔNG CHÍNH THỐNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH EPS(E9)

Tin đăng ngày: 12/09/2023 - Xem: 58

Qua theo dõi của Trung tâm Lao động ngoài nước, thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng sử dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin không chính xác, có chủ ý kích động gây tâm lý hoang mang cho người lao động đang tham gia Chương trình EPS. Trong bối cảnh Trung tâm Lao động ngoài nước, HRD Hàn Quốc và các cơ quan liên quan đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp để hướng đến hiệu quả cao nhất trong công tác tuyển chọn và phái cử người lao động sang Hàn Quốc làm việc, hạn chế tối đa ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra đối với người lao động, việc những đối tượng nêu trên lợi dụng kết quả chung và tâm lý sốt ruột của người lao động để tạo ảnh hưởng phục vụ mục đích cá nhân là hành vi gây ảnh hưởng xấu đến Chương trình.

Trung tâm Lao động ngoài nước đề nghị người lao động tham gia Chương trình EPS lưu ý, không tham gia hoặc tiếp tay cho những hành vi nêu trên. Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ phối hợp HRD Hàn Quốc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm./.

Một số thông tin có nội dung không chính xác được đăng tải trên mạng xã hội kèm theo.

Nguồn: Trung tâm lao động ngoài nước: http://www.colab.gov.vn/tin-tuc/3416/Canh-bao-cac-thong-tin-khong-chinh-thong-ve-chuong-trinh-EPS.aspx?gidzl=5lE1RlkbPayIwuXWzhzZJXBlYc3XwMKONhwCOh3jCamBxzHjiBa_Gbw_qM_YkZX3NRpIRJNTODyP-QDgGm


Quảng cáo
Alternate Text