CÔNG TY TNHH THANH THÀNH ĐẠT TUYỂN DỤNG

Tin đăng ngày :18/11/2021 - Xem: 296

 THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

1.Tên doanh nghiệp/đơn vị: Công ty TNHH Thanh Thành Đạt.

-Địa chỉ: 34 Nguyễn Sỹ Sách – Hưng Bình- TP. Vinh – Nghệ An.

2. Các vị trí việc làm cần giới thiệu/cung ứng lao động: 

Nội dung

Vị trí việc làm số 1

Vị trí việc làm số 2

Vị trí việc làm số 3

Vị trí việc làm số 4

  Vị trí việc làm

Công nhân cơ khí

 

Nhân viên kinh doanh

 

Phó Giám đốc


Kế toán

 

Số lượng

12

5

8

6

Độ tuổi, Giới   tính

Từ   20 tổi - Nam

Từ   25 tổi - Nam

Từ   28 tổi - Nam

Từ   25 tổi – Nam/   Nữ

Trình độ chuyên   môn

Tèt nghiÖp Trung cÊp, s¬ cÊp: Chuyªn   nghµnh: C¬ khÝ.

Tốt   nghiệp đại học, cao đẳng: Chuyên nghành, Marketing; quản trị kinh doanh

(   Ưu tiên người đã bán sản phẩm gỗ MDF, HDF)

Tèt nghiÖp §¹i häc, Cao ®¼ng: Chuyªn   nghµnh ChÕ biÕn l©m s¶n, C¬ khÝ.

Tèt nghiÖp §¹i häc,

chuyªn nghµnh kÕ to¸n

Ưu tiên

Có  kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Có  kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

Có  kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

Có  kinh nghiệm từ 3 năm trở lên

Mô tả công việc

Công   nhân

Bán   hàng

Quản   lý xản xuất

Kê   toán

Mức lương

Thỏa   Thuận

Thỏa   Thuận

Thỏa   Thuận

Thỏa   Thuận

Địa điểm làm   việc

Nghệ   An- Hà Tĩnh 

Nghệ   An- Hà Tĩnh 

Nghệ   An- Hà Tĩnh – Quảng Bình –  Huế

TP.   Vinh - Nghệ An


Đăng kí ngay:   

✅✅✅ |Ứng viên đăng ký theo Link sau và  ghi rõ vị trí ứng  tuyển_Tên công ty

https://docs.google.com/forms/d/11wZ8FGyGxJ_2aknVOgXLIKmbnXmFpSWK8nRahrL2Q4I/edit

Lịch phỏng vấn online: ngày 25/11/2021

👉 Liên hệ: SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGHỆ AN

📌 Địa chỉ: Số 201, Đ.Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An

☎️ Điện thoại: 02383 550 050 -  Email: sanvieclamnghean@gmail.com   http://vieclamnghean.vn/

             https://www.facebook.com/gtvieclamnghean/