CỤC VIỆC LÀM HỌP DỰ THẢO CÁC NGHỊ ĐỊNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Tin đăng ngày :01/07/2020 - Xem: 216

Sáng ngày 18/5/2020, tại Trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Cục Việc làm tổ chức cuộc họp góp ý dự thảo các Nghị định trong lĩnh vực quản lý lao động. Tham dự cuộc họp có nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp, ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm, bà Phạm Thị  Thanh Việt – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, bà Nguyễn Thị Quyên- Phó Cục trưởng Cục Việc làm cùng một số đại diện của Phòng Quản lý lao động, Phòng Chính sách việc làm, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Văn Phòng Cục Việc làm và Vụ Pháp chế.

Toàn cảnh cuộc họp

Về nội dung tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, ngày 28/7/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, về cơ bản đã tạo ra khung pháp lý đồng bộ, kịp thời điều chỉnh quan hệ người lao động Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu sử dụng người lao động Việt Nam sớm đi vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý về lao động quản lý được chặt chẽ hơn và đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý người lao động Việt Nam nói chung và người lao động làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam nói riêng. Đồng thời, các Bộ, ngành có liên quan đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cung ứng người lao động Việt Nam có cơ chế thực hiện và đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động. 

Về nội dung quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngày 03/2/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra, tuy nhiên còn có một số vướng mắc phát sinh được nhiều cơ quan, tổ chức kiến nghị dẫn đến cần xem xét sửa đổi cho phù hợp.

 Ngày 20/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), trong đó tại Khoản 3 Điều 150 đã giao Chính phủ quy định chi tiết về việc tuyển dụng , quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; khoản 9 Điều 154; Điều 157 về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

Thực hiện Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Bộ Luật, Nghị quyết được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được giao chủ trì Nghị định quy định việc tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (khoản 3 Điều 150) và Nghị định quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (khoản 9 Điều 154; Điều 157). Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian vừa qua Cục Việc làm đã và đang tiến hành xây dựng các dự thảo trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiến tới xin góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và một số tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại cuộc họp, trên cơ sở nội dung trình bày của Cục Việc làm, với kinh nghiệm trong nhiều năm theo dõi lĩnh vực của Cục trước đây, nguyên Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đã chia sẻ, góp ý và trao đổi các vấn đề trong việc xây dựng các dự thảo Nghị định giúp đạt được các mục tiêu đề ra, đảm bảo quy định của Nhà nước.

Nguyên Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp tại cuộc họp

Tiếp thu các ý kiến của nguyên Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cùng các ý kiến của đại diện Vụ pháp chế, Cục trưởng Vũ Trọng Bình đã chia sẻ mong muốn trong việc dự thảo Nghị định lần này các thông tin trong lĩnh vực quản lý lao động nói chung và lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nói riêng sẽ được tăng cường với sự phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan địa phương và Trung ương. Đồng thời, các quy định về lĩnh vực quản lý lao động sẽ đảm bảo các quy định của pháp luật của Việt Nam và tuân thủ theo các cam kết của Việt Nam với quốc tế.

Kết thúc cuộc họp, Cục trưởng Vũ Trọng Bình trân trọng cảm ơn nguyên Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đã dành thời gian, có những ý kiến quý báu để Cục Việc làm hoàn thiện các dự thảo được giao, cùng các ý kiến của đại diện Vụ Pháp chế, Tổ soạn thảo sẽ tiếp thu, chỉnh sửa trước khi đưa ra xin ý kiến góp ý trong thời gian tới. Đồng thời, mong muốn nguyên Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp với kinh nghiệm trong nhiều năm công tác, chỉ đạo trong lĩnh vực của Cục trước đây, sẽ tiếp tục dành tình cảm, có sự quan tâm giúp Cục Việc làm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ giao./.

TTQGVDVVL