NHIỀU CƠ HỘI VIỆC LÀM ĐẦU NĂM TÂN SỬU 2021 CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỆ AN

Tin đăng ngày :22/01/2021 - Xem: 287

Đăng ký ngay:

Mẫu đăng ký online cho Doanh nghiệp

https://docs.google.com/forms/d/1dg4Euc6z3e-kAAYIZ9STN1T9FtGLjzVP1uVIP-qCduY/edit?usp=drive_web

Mẫu đăng ký online cho Người lao động

https://docs.google.com/forms/d/1zXPTwLlDBAYcybBWc4oIeKqmQDCqxHvCNBo6F4iHywI/edit

http://vieclamnghean.vn/ - https://www.facebook.com/gtvieclamnghean/