PHỐI HỢP HƯỚNG DẪN NGƯỜI LAO ĐỘNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG ĐƯA ĐI, KÝ QUỸ LẠI VÀ HOÀN THIỆN THỦ TỤC XIN CẤP VISA ĐỂ XUẤT CẢNH

Tin đăng ngày :26/04/2021 - Xem: 40Về việc Phối hợp hướng dẫn Người lao động thanh lý Hợp đồng đưa đi, ký quỹ lại và hoàn thiện thủ tục xin cấp visa để xuất cảnh

Thông tin chi tiết tại File đính kèm


File đính kèm: