THÔNG BÁO HỎA TỐC VỀ VIỆC TẠM DỪNG TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2021 TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG NGHỆ AN

Tin đăng ngày :09/11/2021 - Xem: 248

Kèm theo Công văn số 3935/LĐTBXH - QLLĐNN ngày 08/11/2021 của Bộ lao động -Thương binh và Xã hội  Xem tại đây & Phụ lục