THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 10 VÀ 25 HÀNG THÁNG NĂM 2021

Tin đăng ngày :08/01/2021 - Xem: 210

Doanh nghiệp tuyển dụng và Người lao động có nhu cầu đăng ký liên hệ Ban tổ chức: Sàn giao dịch việc làm Nghệ An - Số 201, Đ.Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383 550 050 ; Email: sanvieclamnghean@gmail.com

Website: http://vieclamnghean.vn  ;  https://facebook.com/gtvieclamnghean

Đăng ký online: https://docs.google.com/forms/d/1dg4Euc6z3e-kAAYIZ9STN1T9FtGLjzVP1uVIP-qCduY/edit

https://docs.google.com/forms/d/1zXPTwLlDBAYcybBWc4oIeKqmQDCqxHvCNBo6F4iHywI/edit