THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TẠI CÁC XÃ THUỘC HUYỆN THANH CHƯƠNG

Tin đăng ngày :18/08/2020 - Xem: 485


Thực hiện kế hoạch số 502/KH-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Đề án “Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020”; Công văn số 5305/UBND-VX ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Nghệ An giao cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giải quyết việc làm gắn với cung – cầu lao động trong và ngoài nước nhất là lao động từ nước ngoài về nước do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Để hỗ trợ, tìm kiếm việc làm và tạo việc làm mới cho những người lao động bị mất việc làm trong đó có số lượng lao động từ nước ngoài về nước do ảnh hưởng dịch Covid-19. Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An đẩy mạnh hoạt động thông tin về thị trường lao động, chính sách việc làm, học ngoại ngữ (tiếng Hàn Quốc), chính sách Bảo hiểm thất nghiệp. Vừa qua, Trung tâm đã trực tiếp làm việc với Phòng Lao động –TB&XH và UBND các xã thuộc huyện Thanh Chương để thống nhất các nội dung phối hợp tổ chức 06 Chương trình Tư vấn Giới thiệu việc làm trong và ngoài nước trong tháng 08 năm 2020. Trung tâm thông báo kế hoạch tổ chức, cụ thể như sau: