THÔNG BÁO TỔ CHỨC NGÀY HỘI TUYỂN SINH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN NĂM 2021

Tin đăng ngày :02/04/2021 - Xem: 270