THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 10/06/2021 TẠI NGHỆ AN

Tin đăng ngày :04/06/2021 - Xem: 395

I . Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tải file  đăng ký theo Link sau:

1. Mẫu số 03, Phiếu đăng ký dành cho người sử dụng lao động

https://drive.google.com/file/d/1mEXOmc7vz1QC3XVdIWF7sOKjUGaZpKqa/view?usp=sharing

2. Mẫu số 03a. Phiếu đăng ký cung ứng , giới thiệu Lao động

https://drive.google.com/file/d/1Vqb6rhz6thQcuNUm1Erfzw_AtW9RhfCE/view?usp=sharing

--------------------------------------------------*****---------------------------------------

II. Doanh nghiệp và Người lao động tham gia phỏng vấn Online thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bấm Click theo đường link sau:

https://calendar.google.com/calendar/u/1/r/day/2021/6/10?cid=c2FudmllY2xhbW5naGVhbkBnbWFpbC5jb20

Bước 2: Doanh nghiệp và Người lao động tham gia gửi địa chỉ xác nhận qua địa chỉ email: sanvieclamnghean@gmail.com

Bước 3: Ban tổ chức Sàn GDVL gửi thông báo phản hồi qua Email của Doanh nghiệp và Người lao động đã đăng ký.

Bước 4: Doanh nghiệp và Người lao động xác nhận tham gia bằng cách Click chuột xác nhận Yes/Có và bấm chọn để được kết nối  meet.google.com/ogb-bmdo-bkr.

Bước 5: Cài đặt  ứng dụng Google meet để kết nối.

Mọi thông tin liên hệ Ban tổ chức Sàn GDVL: 02383 550 050