TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CUỐI THÁNG 5/2021

Tin đăng ngày :24/05/2021 - Xem: 125

------------------------------------------------------------- 

Đăng kí ngay:   

 ✅✅✅ Mẫu đăng ký dành cho Người lao động https://docs.google.com/forms/d/1zXPTwLlDBAYcybBWc4oIeKqmQDCqxHvCNBo6F4iHywI/edit

Hoặc liên hệ: Trung tâm DVVL Nghệ An - Số 201, Đ.Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An ; ĐT: 02383 550 050 

- Email; sanvieclamnghean@gmail.com để được tư vấn, giới thiệu việc làm Miễn Phí đến nhà tuyển dụng.

CÁC DOANH NGHIỆP PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP HOẶC ONLINE VÀO 8 GIỜ SÁNG NGÀY 25/05/2021 TẠI 

Số 201, Đ.Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An