Chi tiết tin tức

XÁC NHẬN NGUYỆN VỌNG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ XIN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Tin đăng ngày: 17/06/2022 - Xem: 442Để triển khai công tác chuẩn bị tổ chức xuất cảnh trong thời gian tới cho những người lao động đã được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn, Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo và đề nghị người lao động có tên trong danh sách (xem tại đây) thực hiện những nội dung sau:

- Liên hệ Sở LĐTBXH tỉnh/thành phố để xác nhận nguyện vọng tham gia Chương trình EPS và thực hiện hợp đồng đã được ký với doanh nghiệp Hàn Quốc trước ngày 24/06/2022.

- Trong thời gian sớm nhất, liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh/thành phố nơi cư trú hợp pháp để xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và nộp cho Trung tâm Lao động ngoài nước (01 bản gốc tiếng Việt và 01 bản dịch tiếng Anh có chứng thực) vào ngày tập trung tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết. Trong trường hợp người lao động được bố trí kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cần thiết nhưng chưa được cấp Phiếu lý lịch tư pháp, người lao động vẫn đến tập trung theo kế hoạch và ủy quyền để người thân tiếp nhận, dịch thuật và gửi chuyển phát nhanh Phiếu lý lịch tư pháp về Trung tâm Lao động ngoài nước trong thời gian sớm nhất (xem mẫu thông tin ghi ở phong bì thư tại đây).

Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều người lao động mặc dù đã được các doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn nhưng chưa thể hoàn thiện các thủ tục cần thiết để xuất cảnh, Trung tâm Lao động ngoài nước ưu tiên sắp xếp kế hoạch đào tạo theo tiến trình hồ sơ xin cấp visa của người lao động. Trong thời gian tới, căn cứ kế hoạch tiếp nhận của HRD Hàn Quốc và tiến trình hồ sơ xin cấp visa của người lao động, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo, hướng dẫn các thủ tục cần thiết đối với tất cả những người lao động có hợp đồng lao động còn hiệu lực.

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo và đề nghị người lao động thực hiện./.

http://colab.gov.vn/tin-tuc/2851/Xac-nhan-nguyen-vong-thuc-hien-hop-dong-va-xin-cap-phieu-ly-lich-tu-phap.aspx
Quảng cáo
Alternate Text