Chi tiết tin tức

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2269/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ : PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP"

Tin đăng ngày: 04/06/2021 - Xem: 549


Quyết định số 2269/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp"

Thông tin chi tiết tại File đính kèm

Quảng cáo
Alternate Text