THÔNG BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG GỬI HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN, VÀ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM HÀNG THÁNG THỰC HIỆN DƯỚI HÌNH THỨC GIÁN TIẾP

Tin đăng ngày :17/06/2021 - Xem: 3942


Người lao động tải mẫu theo Link sau:

* Mẫu Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: 

https://drive.google.com/file/d/1yU87II4srQcJo2PZtC5wsgDubKe3zpXk/view?usp=sharing

* Mẫu thông báo việc làm hàng tháng:

https://drive.google.com/file/d/1MGYdOw1SbG4qIpubHXZkwG9PpcFca8H6/view?usp=sharing


File đính kèm: