THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19

Tin đăng ngày :10/05/2021 - Xem: 914


Người lao động tải mẫu theo Link sau:

* Mẫu Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: 

https://drive.google.com/file/d/1yU87II4srQcJo2PZtC5wsgDubKe3zpXk/view?usp=sharing

* Mẫu thông báo việc làm hàng tháng:

https://drive.google.com/file/d/1MGYdOw1SbG4qIpubHXZkwG9PpcFca8H6/view?usp=sharing