Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

Công ty CP nhựa Năm Châu - FC Plastics

Địa chỉ:

Xã Hưng Tây - Hưng Nguyên

Website:

http://fcplastics.com.vn/

Hotline:

0354260118

Công ty CP Nhựa Năm Châu (FC Plastics) chuyên sản xuất và xuất khẩu mặt hàng CaCO3 Filler Masterbatch (Hạt taical).

Sản phẩm được sản xuất từ Calcium Carbonate (CaCO3) trên nền nhựa nguyên sinh và các chất phụ gia khác để ứng dụng trong ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm bằng nhựa.

Hạt phụ gia FC PLASTICS giúp cải thiện cơ lý tính của sản phẩm cuối cùng.

 

Alternate Text