Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

Công ty CP Song Ngư Sơn

Địa chỉ:

Phường Nghi Thuỷ - Cửa Lò

Website:

Hotline:

0983685775

Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, du lịch

Alternate Text