Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

Công ty TNHH Frescol Tuna (Việt Nam)

Địa chỉ:

Xã Nghi Xá - Nghi Lộc

Website:

Hotline:

Công ty TNHH Frescol Tuna Việt Nam tại Nghệ An với 100% vốn đầu tư từ Thái Lan, lĩnh vực sản xuất chế biến cá ngừ. 

Alternate Text