Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

Công ty CP thủy sản Vạn Phần

Địa chỉ:

Diễn Châu

Website:

Hotline:

0936 975 936

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Alternate Text