Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

CÔNG TY MAY AN NAM MATSUOKA

Địa chỉ:

Xã Hưng Tây - Hưng Nguyên

Website:

Hotline:

0963259159

Công ty May mặc An Nam Matsuoka là doanh nghiệp có vốn đầu từ từ Nhật Bản

Địa chỉ công ty: Đường số 10, Khu Công nghiêp Vship, Xã Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Alternate Text