Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

Công ty cổ phần mía đường Sông Con

Địa chỉ:

Thị trấn Tân Kỳ - Tân Kỳ

Website:

Hotline:

0942704364

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh đường và các sản phẩm sau đường.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên nhờ sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên và sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, dây chuyền sản xuất của Công ty được cải tạo và nâng cấp qua nhiều lần để đến thời điểm hiện tại, công suất Nhà máy là 3.300 TMN, cụ thể:

Từ dây chuyền sản xuất công suất từ 100 TMN được lắp đặt những năm đầu thập niên 90, năm 1997, Công ty được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư mở rộng lắp đặt dây chuyền sản xuất đường mới công suất 1.250 TMN với thiết bị hiện đại của EU và công nghệ sản xuất đường của Cuba, nguồn vốn OECD và ODA của Tây Ban Nha.

Đến 2006, Công ty đã tiến hành cổ phần hóa theo quyết định của Thủ tướng chính phủ và trong năm đã thực hiện nâng công suất nhà máy lên 1.650 TMN. Đến năm 2009 thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã tiến hành đầu tư mở rộng công suất thiết bị lên 2.500 TMN và đến thời điểm hiện tại, dây chuyền thiết bị đã được hoàn thiện để đảm bảo hoạt động với công suất 3.300 TMN. Với công suất này, hằng năm Công ty sản xuất 35.000 đến 50.000 tấn đường RS và từ 5.000 đến 8.000 tấn phân bón các loại.

Alternate Text