Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

Trung tâm Anh ngữ Olympia

Địa chỉ:

Phường Long Sơn - Thái Hoà

Website:

Hotline:

0858223678

Trung tâm Anh ngữ Olympia với kinh nghiệm gần 10 năm từ 2015 là Trung tâm Tiếng Anh có quy mô GV, HS lớn nhất Thị xã Thái Hoà và Nghĩa Đàn với gần 40 CB, GV, NV và hơn 2000 học sinh theo học từ Tiếng Anh MN đến đào tạo IELTS 8.0, là địa chỉ tin cậy, uy tín cho Phụ huynh và HS 

Alternate Text