Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

Công ty CP Vinhomes

Địa chỉ:

Long Biên

Website:

Hotline:

0973511421 - 02383 550 050

Công ty CP Vinhomes  là công ty bất động sản số 1 Việt Nam, hoạt động lĩnh vực phát triển, chuyển nhượng, vận hành khai thác bất động sản, nhà ở  phức hợp

Alternate Text