Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

Ames English

Địa chỉ:

Phường Xuân Tảo - Bắc Từ Liêm

Website:

https://ames.edu.vn/

Hotline:

0797972332

Hệ thống Trung Tâm Anh Ngữ AMES là thương hiệu vững chắc về đào tạo tiếng Anh theo phong  cách Mỹ tại Việt Nam và đang từng ngày lớn mạnh với hơn 40 cơ sở đào tạo tại Hà Nội và các  tỉnh, thành phố trong cả nước. AMES có hơn 100.000 học viên đang học tập và hơn 1000 cán bộ,  nhân viên và giáo viên làm việc trong hệ thống. AMES luôn tạo dựng một môi trường làm việc  trẻ trung, năng động và không ngừng sáng tạo cho các thành viên của mình. Hiện nay để đáp ứng nhu cầu phát triển, chúng tôi mong muốn tìm kiếm các ứng viên có tâm  huyết, tài năng, và trình độ để chung tay xây dựng một AMES chuẩn hàng đầu Việt Nam và khu  vực, đạt chuẩn quốc tế về giáo dục và đào tạo.

Alternate Text