Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

Công ty TNHH Innovative Manufacturing Solutions VietNam

Địa chỉ:

Xã Hưng Tây - Hưng Nguyên

Website:

Hotline:

0238 3208 662

Công ty TNHH Innovative Manufacturing Solutions VietNam chuyên sản xuất linh kiện điện tử....

Alternate Text