Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

Công ty Cơ khí Bắc Vinh

Địa chỉ:

Xã Hưng Lộc - TP Vinh

Website:

Hotline:

0912574532

Cơ khí sản xuất kết cấu thép và sữa chữa máy công nghiệp

Alternate Text