Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

chi nhánh nhà máy may văn minh tân kỳ - công ty tnhh văn minh Diễn Châu

Địa chỉ:

Website:

Hotline:

0946361019

Công ty chuyên may mặc thường xuyên tuyển dụng Công nhân 

Alternate Text