Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

Công ty CP Lam Hồng Xuân Thành

Địa chỉ:

Xã Xuân Thành - Nghi Xuân

Website:

Hotline:

0814526298

Khu du lịch nghỉ dưỡng văn hóa – thể thao – giải trí Hoa Tiên Paradise (gọi tắt là Hoa Tiên Paradise – HTP), dự kiến sẽ khai trương vào ngày 27/02/2021

Alternate Text