Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

Công ty Lâm nghệp Tháng Năm

Địa chỉ:

Xã Nghĩa Hội - Nghĩa Đàn

Website:

Hotline:

0981208246

Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Tháng Năm được thành lập vào năm 2013, nằm trong khuôn khổ dự án chế biến gỗ và phát triển lâm nghiệp bền vững tại tỉnh Nghệ An. Với mục tiêu khai thác những ưu thế về địa lý để phát triển kinh tế vùng, dự án đã được phê duyệt và đi vào hoạt động.

Alternate Text