Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

Công Ty TNHH KIDO VINH

Địa chỉ:

Xã Lạc Sơn - Đô Lương

Website:

Hotline:

0889189090

Công ty TNHH KIDO Vinh là công ty trực thuộc tập đoàn KIDO industrial co.,ltd_ tập đoàn đã hoạt động hơn 40 năm và có nhiều công ty đóng trên 1 số quốc gia như: Việt Nam, Myanmar, Indonesia, Trung quốc, Bangladesh….

Công ty được thành lập năm 2011, với tên là Công Ty TNHH Prex Vinh,

Được đổi tên thành Công Ty TNHH Kido Vinh vào tháng 9 năm 2019

Địa chỉ: cụm công nghiệp Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Với quy mô: 4000 lao động và hiện tại đang tuyển thêm 1000 lao động.

Trang facebook công ty: Công ty TNHH Kido Vinh

Trang facebook công đoàn: Công đoàn Công ty TNHH Kido Vinh

Alternate Text