Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

Công ty TNHH Frescol Tuna (Việt Nam)

Địa chỉ:

Xã Nghi Xá - Nghi Lộc

Website:

Hotline:

02383550050

Công ty TNHH Frescol Tuna Việt Nam tại Nghệ An với 100% vốn đầu tư từ Thái Lan, lĩnh vực sản xuất chế biến cá ngừ. Để mở rộng quy mô phù hợp với định hướng phát triển, chúng tôi cần đội ngũ có năng lực cho vị trí sau:

Alternate Text